English (UK)Nederlands (NL-BE)
Informatie

Waarom de Lornah Kiplagat Foundation?

 

Deelname aan het (basis)onderwijs is in Kenia niet zo'n vanzelfsprekendheid als in de westerse wereld.

Vooral meisjes krijgen niet altijd de kansen die zij zouden moeten krijgen. Door de grote samenstelling van de meeste gezinnen is het voor de ouders vaak onbetaalbaar om alle kinderen naar school te laten gaan. Meestal worden daarom slechts de jongens gestuurd en zijn de meisjes het kind van de rekening.

Een gemiste kans vindt Lornah Kiplagat. ,,Ik denk dat je de immense problemen in Kenia alleen met onderwijs kunt tackelen. Educatie is de sleutel tot de oplossing. En de deelname van meisjes is daarbij onontbeerlijk. Hoe meer meisjes studeren, hoe zelfstandiger ze worden. Mijn hoop is dat deze meisjes aansluitend goede banen krijgen en zo iets terug kunnen doen voor de gemeenschap.''

In het verlengde van onderwijs ligt hiv/aids-voorlichting, waar in Kenia (ook onder onderwijzend personeel) nog altijd een taboe op rust. 

Wereldwijd zijn op dit moment 40 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv. Van deze 40 miljoen mensen wonen er 36 miljoen in ontwikkelingslanden, waarvan 29 miljoen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Eén van de zwaarst getroffen landen is Kenia; hier wonen ruim 2 miljoen geïnfecteerde mensen. Vooral meisjes en vrouwen zijn het slachtoffer.

Momenteel sterven er iedere dag in Kenia 800 mensen aan aids. Als gevolg daarvan zal Kenia in 2010 naar schatting circa 4 miljoen weeskinderen tellen.

De Lornah Kiplagat Foundation hoopt op bescheiden schaal de hiv/aids-problematiek in Kenia in te dammen, door seksuele voorlichting in het onderwijspakket te integreren.

 

Wat is de missie van de Lornah Kiplagat Foundation?

De Lornah Kiplagat Foundation jaagt twee hoofddoelen en één subdoel na.

 

1. De belangrijkste missie is deelname aan het (basis)onderwijs voor kansarme meisjes afdwingen. Om dit doel te realiseren, wil de Lornah Kiplagat Foundation in het Keniaanse Iten een meisjesschool stichten, waar zo'n 300 meisjes basisonderwijs krijgen, intern verblijven en worden gestimuleerd aan sportbeoefening te doen. Niet alleen wordt er zodoende een school gebouwd, maar ook slaap- en leefvertrekken voor de meisjes, docentenwoningen en sportaccommodaties. Er wordt naar gestreefd kansarme meisjes uit de diverse stammen en uit de armste regio's van Kenia te selecteren en bijeen te brengen.

 

2. Het tweede hoofddoel is getalenteerde Keniaanse studenten in de Verenigde Staten of Europa te laten studeren. De daar opgedane kennis kan vervolgens in Kenia worden gedeeld.

 

3. Het subdoel is hiv/aids-voorlichting geven aan de meisjes op school. 

 

 

 

Laatste Nieuws

Lornah Kiplagat FoundationKlik hier - Click here